Celoroční školení

Celoroční školení

Myšlenka

Celoročním školením chceme vyhovět Filozofii svobody jako cestě školení. Je založen na každodenním procvičování základních myšlenek Filosofie svobody kapitolu po kapitole po určitou dobu. Pro tento účel jsou hlavní myšlenky Filosofie svobody v jejich obsahovém průběhu zapsány na kartách DIN A6. Toto oddělení z textu jim dodává zvláštní závažnost. Kartu po kartě tak můžete sledovat průběh myšlenek a v závislosti na jejich složitosti se rozhodnout, jak dlouho se chcete u dané myšlenky zdržovat. Způsob, kterým cvičíme, je zcela individuální, zatímco určitou cestou jdeme společně a jsme tak podporováni v procesu naší vůle. Význam takového myšlenkově-meditativního zabývání se Filosofií svobody pro vnitřní rozvoj vyjádřil Rudolf Steiner ve své přednášce o Janově evangeliu kdysi takto:

"Člověk může ve vztahu k této katarzi dojít již velmi daleko, pokud například prošel a vnitřně prožil vše, co je v mé "Filosofii svobody", takovým způsobem, že má pocit: "Kniha byla pro mě podnětem, ale nyní mohu myšlenky vlastně sám reprodukovat přesně tak, jak tam stojí."

Průběh

Základem celoročního školení je závazek strávit ¼ hodiny denně s kartami nad Filosofií svobody. Ty nás vedou knihou myšlenku po myšlence. Díky tomuto každodennímu mentálně-meditativnímu zabývání se časem rozvíjí krásné prohloubení. Filosofie svobody začíná v duši ožívat. Takový "život v myšlení" lze prožívat jako vnitřní štěstí, protože člověk se stává aktivním ze svého nitra. Procvičování této individuální a živé duševní aktivity je hlavním cílem celoročního školení. Možnosti celoročního školení pro vlastní vývoj jsou tak nezávislé na předchozích zkušenostech, které člověk s Filosofií svobody nebo Antroposofií má. Pokud si člověk s sebou již přináší bohaté zkušenosti, lze je individuálním způsobem prohloubit a oživit; pokud je člověk s tímto druhem duchovní činnosti ještě zcela nezkušený, může se mu otevřít nová oblast života.

„Pozoroval jsem, že mnozí pociťovali rozpor mezi zkušenostmi a myšlením. Pro mě bylo myšlení samo o sobě zkušeností, ale zkušeností, ve které člověk žije, ne takovou, která k němu přichází zvenčí.“

Období

Nový - pátý - cyklus začíná 24. září 2023 v 19:15 společnou konferencí na Zoomu a končí 14. dubna 2024 společnou závěrečnou konferencí. Od 24. září 2023 do krátce před Vánocemi budeme mít - během 12 týdnů - vypracovanou první část Filosofie svobody. Po dvoutýdenní přestávce začneme v novém roce s druhou částí Filosofie svobody, která nás rovněž zaměstná 12 týdnů až do začátku jara. Po ní bude následovat třetí část, která je kratší a kterou ukončíme závěrečnou konferencí po Velikonocích. Mezi jednotlivými částmi bude příležitost ke zpětnému pohledu.

Myšlenkové karty, aplikace a diář

Celoroční školení je nezávislé na lokalitě. Díky tomu se ho mohou zúčastnit lidé z celého světa. Na začátku celoročního školení obdrží každý účastník dvě krabice s přibližně 600 myšlenkovými kartami k Filosofii svobody a diář. Týden po týdnu procházíme část těchto karet, obvykle 15 až 25 karet týdně. Karty lze získat také dvojjazyčně (němčina + jeden další jazyk). Od 5. cyklu navíc zpřístupníme obsah v aplikaci (Android a iOS).

Podpůrné dopisy a konference na Zoomu

Každý týden - vždy v pondělí - obdržíte podpůrný dopis ve svém jazyce. Tento dopis uvádí do aktuálního tématu, představuje další aspekty a propojuje myšlenky "Filosofie svobody" s aktuálními událostmi. Přibližně každé čtyři týdny - v neděli - pořádáme společnou konferenci na Zoomu. Na této konferenci prohlubujeme témata, provádíme společná cvičení a vzájemně se dostáváme do rozhovoru. Konference na Zoomu jsou živě překládány do různých jazyků. Od 5. cyklu se poprvé uskuteční dvě konference: jedna "vycházejícího slunce" a jedna "zapadajícího slunce": V 9:15 (SEČ/ SEČ) proběhne konference v angličtině s překladem do čínštiny a ruštiny. V 19:15 (CET/CEST) proběhne konference v němčině s překladem do angličtiny, španělštiny a češtiny.
Termíny konferencí v roce 2023 jsou následující: V roce 2024: 24.9. - 22.10. - 19.11. a 17.12. - 4.2. - 3.3. - 1.4. (výjimka z důvodu Velikonoc!) a 14.4.

Buddy a regionální skupiny

Celoroční školení nabízí možnost vyměnit si s buddym (tandemovým partnerem/ tandemovou partnerkou) myšlenky o "Filozofii svobody", společně probrat výzvy, společně cvičit a vzájemně se podporovat. Buddyho si můžete vybrat buď sami, nebo vám ho můžeme přidělit, pokud si to budete přát - pokud možno někoho z vašeho regionu. Podporujeme také vytváření regionálních skupin, které se mohou také propojovat a vzájemně se nezávisle a volně setkávat. Doporučujeme například setkávat se jednou za jeden až dva týdny prezenčně, provádět společně malá cvičení a rozebírat a prohlubovat společně rozvíjené myšlenky.

Přihlašovací zóna

Celoroční školení žije v podstatě z toho, že jsme jako lidé spolu na duchovní cestě. Udělali jsme zkušenost, že díky tomuto intenzivnímu společnému procesu mohou vzniknout nová přátelství a vazby a stará přátelství se mohou prohloubit. V přihlašovací části najdete aktuální informace a máte možnost nahlédnout do minulých konferencí, zjistit, kdy a kde se scházejí regionální skupiny, navázat kontakty a vytvořit si profilové karty. Vaši profilovou kartu si mohou prohlédnout ostatní účastníci. K dispozici je také mapa světa, takže můžete vidět, kteří lidé ze kterých zemí a měst se účastní. Doporučujeme vám vyplnit takovou profilovou kartu o sobě, aby ostatní účastníci měli možnost vás trochu poznat.

Ceník

Chceme umožnit celoroční školení všem, kteří se ho chtějí zúčastnit. Záleží nám na tom a je to naše nejvyšší priorita. Proto jsme vytvořili cenový model, ve kterém se můžete svobodně rozhodnout, jak naši práci podpoříte podle svých možnostech.
Ceny zahrnují veškeré náklady včetně krabic s myšlenkovými kartami, poštovného, aplikace, internetové platformy, konferencí na Zoomu, dopisy, osobní doprovod atd. bez ohledu na to, kde na světě žijete!

Ceník 2023/24

Jako uznávaná nezisková organizace věnujeme projektu od jeho zahájení v roce 2019 spoustu dobrovolnického času. Letos jsme pro něj poprvé zřídili projektové pozice, které chceme financovat. Svým příspěvkem nám pomáháte přenášet Filosofii svobody do světa. Všechny příspěvky jdou na rozvoj a šíření celoročního školení.

Máme čtyři cenové kategorie, přizpůsobené příslušnému světovému regionu. Každý účastník si může vybrat jednu z kategorií. Nevyžadujeme k tomu žádné doklady.

Základní příspěvek: Jedná se o průměrnou částku, kterou potřebujeme k pokrytí našich nákladů.

Dotační příspěvek: Touto částkou nás podpoříte ve financování lidí s nižšími příjmy nebo z chudších zemí.

Zlevněný příspěvek: Úmyslně jsme stanovili zlevněný příspěvek na nízkou částku, abychom umožnili účast lidem s nízkými příjmy. 

Samostatně zvolený příspěvek: Neváhejte si zvolit příspěvek, který vyhovuje vaší osobní a ekonomické situaci. Ať už proto, že i zlevněný příspěvek je pro vás příliš vysoký, ať už proto, že můžete dát o něco více než zlevněný příspěvek, ale základní příspěvek je pro vás příliš vysoký, ať už proto, že nás chcete podpořit ještě více.

Pouze aplikace: Pokud chcete používat pouze aplikaci a ne karty, váš příspěvek se snižuje o 35 eur. Při výběru karet obdržíte kód poukázky.

Cokoli nad základním příspěvkem je považováno za dar a je odečitatelné z daní. Můžete se hlásit jako pár nebo skupina se specifickou cenou. V tomto případě nám prosím napište. Uvedené měsíční ceny jsou pouze orientační. Cenu za celoroční školení je třeba uhradit v plné částce na začátku. O výjimky lze požádat.

Registrace

Registrace ještě není otevřena. Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na adrese Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de. Budeme vás informovat, jakmile bude registrace na cyklus 2024/25 zahájena. Můžete se také přihlásit k odběru našeho zpravodaje, abyste byli informováni o nejnovějším vývoji.

Die Termine sind:

Teil I: 25.9.2023 Einführung in das Vertiefungsjahr. 2.10.: I. Kapitel, 9.10. II. Kapitel, 23.10. III. Kapitel, 30.10. IV. Kapitel 1. Teil, 13.11. IV. Kapitel 2. Teil, 27.11. V. Kapitel, 4.12. VI. Kapitel, 18.12. VII. Kapitel.

Teil II: 15.1.2024 VIII. Kapitel, 29.1. IX. Kapitel 1. Teil, 12.2. IX. Kapitel 2.Teil, 19.2. X. Kapitel, 26.2. XI. Kapitel, 11.3. XII. Kapitel, 25.3. XIII. Kapitel, 2.4. IVX. Kapitel

Zusätzlich wird es zwei fakultative Vertiefungswochenenden in Präsenz geben. Ort ist voraussichtlich Mitteldeutschland, im Bereich Frankfurt/Kassel. Die Daten sind: 8.-10.12. und 19.-21.4.2024. Für die beiden Vertiefungswochenenden werden wir einen kleinen Extra-Beitrag erheben. Außerdem fallen Kosten für Unterkunft und Verpflegung an. Das Vertiefungsjahr kann auch unabhängig von den beiden Vertiefungswochenenden gebucht werden.

Dary

Příprava celoročního školení je spojena s velkým úsilím a dobrovolnou prací. Odpovědným orgánem je nezisková organizace Leben im Denken e.V. Vzhledem k výzvám dnešní doby je naším hlavním zájmem podporovat zabývání se myšlenkami svobody a vývoj živého svobodného myšlení. Od 5. cyklu budeme financovat také několik projektových míst na částečný úvazek, abychom celosvětovému impulsu Filosofie svobody zajistili pevný základ. Budeme velmi rádi, pokud nás budete chtít podpořit a pomůžete nám přivést Filosofii svobody do světa! To můžete udělat prostřednictvím daru, trvalého členství nebo vašeho praktického angažmá.

Navazovací kurz

Kurz Filosofií svobody trvá 7 měsíců, během nichž intenzivně pracujeme na prožívání svého myšlení a své individuality. Po krátké přestávce bude od poloviny května následovat 10týdenní kurz pro pokročilé v německy mluvící oblasti: Od poloviny května do konce července se budeme zabývat cvičeními z knihy "Jak získat poznání vyšších světů" a také s pocity, které souvisejí s úctou a s uctíváním, s vnitřním klidem a se vznikáním a zanikáním přírody.
"Pocity jsou pro duši tím, čím je pro tělo potrava," čteme v knize "Jak získat poznání vyšších světů". A tak se můžeme těšit na 10 týdnů bohatých pocitů a zážitků, které vyživují naši duši.

Textový základ

Textový základ pro celoroční školení, podle kterého jsou karty také číslovány, je: Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, Grundzüge einer modernen Weltanschauung. Brožované vydání č. 627, 11. vydání, Rudolf Steiner Verlag, Basilej, 2016.

Možnosti podpory

Chcete nám pomoci přinést Filosofii svobody do světa? Podpořit nás můžete různými způsoby: Můžete si stáhnout propagační materiály, objednat si pohlednice a plakáty k šíření informací, stát se stálým členem nebo přispět (lze odečíst z daní). Jsme rádi za každý příspěvek.

Otázky a odpovědi

Jedinou podmínkou je radost a odhodlání strávit každý den ¼ hodiny s kartami o Filosofii svobody. Čím soustředěnější a důslednější bude tato činnost, tím účinnější bude cvičení. Kromě toho se vyplatí číst knihu, vyměňovat si myšlenky a věnovat se Filosofii svobody během celého školení jako svému hlavnímu zaměstnání. To však zcela záleží na vaší svobodě a vašich možnostech.

Závazek je slib, který dáváte sobě, jiné osobě nebo nějaké věci, když vám na tom opravdu záleží. Je to rozhodnutí svobodné vůle. Je dobré začít základní kurz vnitřním závazkem pro období školení.

Časový rozvrh celoročního školení je založen do ročního rytmu. Zaměřuje se na " Filosofii svobody" s jejím intenzivním cvičením myšlení a intuice. Denní zabývání se kartami je velmi intenzivní práce, která vyžaduje určitý proces vůle. Sedm měsíců - od Michaela přes Vánoce a začátek jara až do Velikonoc - je pro to nádherným obdobím. Skutečně je možné během tohoto období jednou projít celou Filosofii svobody. Toto období je opět rozděleno na 12 týdnů pro první část (od Michaela do Vánoc), 12 týdnů pro druhou část (od Tří králů do začátku jara) a 2-3 týdny pro třetí část (přes Velikonoce).

Jaro je doprovázeno rozšířením duše do světa. Cvičení z knihy "Jak získat poznání vyšších světů" jsou pro toto rozpoložení duše obzvlášť vhodná, protože vedou k velmi intenzivnímu prožívání světa a přírody. V rámci navazovacího kurzu od poloviny května do konce července tak velmi prakticky a meditativně procvičujeme své cítění, zatímco po celý podzim a zimu jsme pracovali na svém myšlení. Proces vůle doprovází tyto dva aspekty našeho lidského bytí.

Cestu cvičení Filosofie svobody provázíme velmi intenzivně a nabízíme různé možnosti podpory: dopisy, konference, buddy, síť regionálních skupin, přihlašovací zóna, aplikace. Kromě toho vás podporujeme i osobně, což znamená, že se na nás můžete kdykoli obrátit, pokud něco nefunguje nebo nestíháte. Velkou podporou je také vědomí, že na stejné duchovní cestě s vámi současně kráčí několik stovek lidí po celém světě. My z organizačního týmu také každý rok sami po této cestě kráčíme.

To záleží zcela na tom, co chcete dělat. Pokud zjistíte, že máte jednoduše potíže dostat se do vůle, pak vás rádi podpoříme. Pokud si všimnete, že vám základní přístup nevyhovuje a potřebujete něco jiného, pak nám to můžete jednoduše sdělit. Kromě vašeho vnitřního odhodlání vás k ničemu nezavazujeme.

Ano, určitě. Právě pro tento účel jsme koncipovali celoroční školení. Základní kurz je sestaven tak, že není nezbytně nutné mít knihu předem přečtenou. Člověk přesto bude moci vstoupit do myšlenek a těžit ze školení a jeho výcvikového aspektu. Díky každodennímu ponoření se do myšlenkového procesu s pomocí karet vzniká síla, která později usnadňuje vypracování Filosofie svobody jako celku při čtení. Některé věci však lze pochopit pouze v kontextu textu.

Za týden je to asi 15 až 30 karet. Na první pohled to zní jako hodně, ale je to zmírněno tím, že několik karet osvětluje téma z různých stran. Podle našich zkušeností z posledních dvou cyklů je tento počet celkem zvládnutelný a umožňuje také meditativní prohloubení jednotlivých myšlenek. Některé kapitoly jsou rozdělené na několik částí a týdnů.

Nejde nám o dokonalost, ale o radost z cvičení. Je pro nás důležité, aby Filosofie svobody jednou stála před vnitřním zrakem jako celek. Byli bychom rádi, kdybyste po absolvování základního kurzu dostali impuls k intenzivní práci s Filosofií svobody na několik dalších let a kdyby vám to usnadnilo začátek. Uvítáme také, když nám pomůžete celoroční školení dále rozvíjet.

Filosofie svobody se nazývá filosofií, protože vychází z filosofických východisek a navazuje na to, co se v naší západní kultuře myslelo o poznávacím procesu a světě do konce 19. století. Tím, že však činí předmětem pozorování samotné myšlení, míří na jeho realitu, nikoli na myšlenky o myšlení. Nechce být poučením, chce být zkušeností.

Ponořit se do reality myšlení je vzrušující proces, který nás staví před výzvy jako celého člověka, nikoli intelektuální. V naší západní vzdělávací kultuře se často učíme jakési mechanické myšlení, které žije v definicích a nevede do prožívání. V naší vědě a také například v medicíně je téměř ideálem nenechat do ní proudit jednotlivosti, vlastní pocity. Žijeme v době, kdy to, co si myslíme intelektuálně, co cítíme v srdci, a to, co nakonec uděláme, jsou někdy daleko od sebe. Přístup Filosofie svobody je jiný. Zde je několik citátů: "Poznání věcí půjde ruku v ruce s utvářením a rozvojem citového života člověka, který je orientován na totalitu". "Toto ponoření se děje se silou proudící v samotné činnosti myšlení, která je sílou lásky duchovního druhu". "Neboť ten, kdo se obrací k bytostnému myšlení, nachází v něm jak cit, tak vůli, ty poslední také v hloubce jejich skutečnosti."

Jen na příklad: Sadhguru, současný učitel z Indie, který má velký mediální, sociální a společenský význam, říká: "To, co lidé považují za Boha, je v podstatě zdrojem stvoření. Musíme pochopit, že nejvýznamnější kvalitou o zdroji stvoření je inteligence. Pokud najdete přístup k této dimenzi inteligence, která je samotným zdrojem stvoření, váš život se stane magickým." (Sadhguru App, 22. srpna 2020). Rudolf Steiner to vyjádřil - v souladu se svou dobou a kulturou - v poslední kapitole Filosofie svobody takto: "Život ve skutečnosti naplněný obsahem myšlení je zároveň životem v Bohu."

Co říkají účastníci o celoročním školení...

"Poslední půlrok jsem si moc užil, byla to zábava, také mi to dalo hodně síly být s tím, každý den se zabývat Filosofií svobody, dostat se pravidelně každý den k meditaci."

"Moc děkuji za tuto nádhernou výcvikovou cestu [...] Zpočátku jsem se trochu zdráhala - představa tohoto jasného závazku pro mě byla velmi obtížná -, ale vyvinulo se něco velmi krásného a Filosofie svobody se pro mě stala velmi důležitou."

"Jsem velmi vděčný, že mohu takto prožívat Filozofii svobody, jsem také vděčný, že tímto způsobem karty a setkání na Zoomu nacházejí místo v mém životě".

Leben im Denken e.V.

Možnosti dárcovství
GLS-Bank: DE46 4306 0967 1254 3002 00
PayPal: Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de

AGB

Leben im Denken e.V.

Možnosti dárcovství
GLS-Bank: DE46 4306 0967 1254 3002 00
PayPal: Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de

Leben im Denken e.V.

Možnosti dárcovství
GLS-Bank: DE46 4306 0967 1254 3002 00
PayPal: Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de

© 2021 – 2023 Jahrestraining