Filosofie svobody

Filosofie svobody

Ve Filosofii svobody jsem sepsal, zdálo se mi, myšlenky, které mi duchovní svět dal až do mých třiceti let.
Rudolf Steiner, GA 28: Mein Lebensgang
Neučím, vyprávím to, co jsem vnitřně prožil. Vyprávím to tak, jak jsem to zažil. Vše v mé knize je míněno osobně. Dokonce i tvar myšlenek.
Rudolf Steiner, GA 39: Dopisy II
Nejdůležitějším problémem celého lidského myšlení je toto: pochopit člověka jako svobodnou osobnost založenou na sobě samém.
Rudolf Steiner, GA 3: Pravda a věda
Previous slide
Next slide

Filosofie svobody jako "mládežnická tvorba" Rudolfa Steinera

"Filosofie svobody" je "mládežnickou tvorbou" Rudolfa Steinera. Vytvořil ji mezi 22. a 32. rokem svého života, kdy se zabýval myšlením své doby, tedy doby končícího 19. století. Tato doba nás v mnoha oblastech stále ovlivňuje v myšlení, ve vědeckém pohledu na svět i v jeho společenském utváření.

Rudolf Steiner ve svých 21 letech

Filosofie svobody je však mnohem víc než jen filozofické střetnutí: je to kniha cvičení a školení myšlení a svobody. Je otázkou po naší individualitě, našem jednání a jeho zdrojích. Jsem určen společenskými normami a zděděnými vlastnostmi? Materiálními procesy? Mým egoismem? Jaký je můj vztah ke světu a jak ho utvářím? Jak mohu jednat individuálně, ze svých vlastních impulsů, a co to znamená pro svět? Tyto a další otázky jsou stěžejními obavami Filosofie svobody, která chce být nejen "myšlena", ale zároveň "procvičována" myšlením. To, co svým myšlením mocně rozvíjíme, je součástí světa a najde si cestu do světa.

Školení myšlení

Během školní výuky a často i během studia se klade velký důraz na předávání znalostí a reprodukování naučeného. Může tak vzniknout pocit, že vlastní myšlení není dostatečně vzdělané. Zatímco na hudební nástroj člověk cvičí každý den a možná i několik hodin, není to pro naše myšlení samozřejmostí. Naše myšlení je také nástrojem. A ještě mnohem více, jak během ročního školení objevíme. Filosofie svobody je tedy také školením vlastního myšlení.

Philosophy of Spiritual Activity

Toto je původní anglický překlad Filosofie svobody Rudolfa Steinera. Nejedná se o filozofický soubor myšlenek. Vede k duševní činnosti, která se mění v spirituální. V "Pedagogickém kurzu pro mládež", GA 217, ji Rudolf Steiner vyjadřuje takto:

"Ale zkuste jednou aktivně myslet a uvidíte, jak se do tohoto zapojí srdce. Člověk naší doby do duchovního světa vstupuje nejintenzivněji, když se mu podaří rozvinout aktivní myšlení. Neboť aktivním myšlením opět získáváme síly srdce v myšlenkách."

Etický individualismus

Normy a návody k jednání, algoritmy, zákony a pravidla, normy DIN a trendy utvářejí náš každodenní i profesní život. V tom všem stále žije kantovský imperativ: "Jednej tak, aby se zásadní principy tvého jednání mohly vztahovat na všechny lidi." Filozofie svobody na to reaguje rozhodně individualistickým přístupem:

"Nemůže být pro mě rozhodující, jak by jednali všichni lidé, ale to, co je pro mě třeba udělat v mém individuálním případě."

Hannah Arendtová to kdysi vyjádřila takto: "Mravnost je o jedinci v jeho jedinečnosti. Kritéria dobra a zla, odpověď na otázku: Co mám dělat?, v poslední instanci nezávisí ani na zvycích a obyčejích, které sdílím s ostatními žijícími lidmi kolem sebe, ani na příkazu božského či lidského původu, ale na tom, jak se sám s ohledem na sebe rozhodnu. Jinými slovy, určité věci nemohu udělat, protože bych potom nemohl žít sám se sebou." (Z: Elisabeth Young-Bruehl: "Hannah Arendt, Leben, Werk, Zeit", 5. vydání, Fischer Taschenbuch, Frankfurt nad Mohanem 2018).

V dnešní době se svoboda a individualita často ztotožňují s egoismem. Filozofie svobody vede k úplně jinému pohledu na svět a vedle individuálního jednání ze svobody postaví lásku:

"Pouze tehdy, když se řídím svou láskou k objektu, pak jsem to já sám, kdo jedná."


Rudolf Steiner: Filosofie svobody

Knižní vydání

Audiokniha v angličtině: "Philosophy of Freedom"

The audio book is only available in German and English on our website. It appears when you select the appropriate language in the upper right corner.

Čte Dale Brunsvold. http://rudolfsteineraudio.com/POSA/posa.html

Možnosti podpory

Chcete nám pomoci přinést Filosofii svobody do světa? Podpořit nás můžete různými způsoby: Můžete si stáhnout propagační materiály, objednat si pohlednice a plakáty k šíření informací, stát se stálým členem nebo přispět (lze odečíst z daní). Jsme rádi za každý příspěvek.

Co říkají účastníci o celoročním školení...

"Pro mě bylo neuvěřitelně krásným, vždy radostným překvapením přistupovat k této látce takovým způsobem. Prostě mi to přišlo tak živé a moderní, až mi srdce usedalo. Takže jsem vám moc vděčná, že jste tuto práci takto dostali do světa, a také zažívám, že se stále díváte na to, jak dál, co svět dnes potřebuje? Jak se to dá udělat? Myslím, že je to prostě skvělé."

"Přijde mi to od vás tak láskyplně a nádherně vytvořené, že pro mě nebyl vůbec žádný problém, žádný větší oříšek to tak intenzivně číst. Každý týden to bylo tak nějak jasné a dodávalo mi to takovou vnitřní bdělost a velkou oporu..."

"Jsem člověk, který rád čte. Ukázali jste mi svými kartami, že s nimi lze jít mnohem více do hloubky než jen číst stránku po stránce a opravdu v nich žít. Karty pro mě byly opravdovým hitem, člověk si mohl zafixovat přesně to jedno rčení, mohl si kartu vzít s sebou, místo aby ji znovu hledal v knize. Je to opravdu skvělý nápad. Tohle si pro sebe převezmu. Moc vám za to děkuji."

Leben im Denken e.V.

Možnosti dárcovství
GLS-Bank: DE46 4306 0967 1254 3002 00
PayPal: Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de

AGB

Leben im Denken e.V.

Možnosti dárcovství
GLS-Bank: DE46 4306 0967 1254 3002 00
PayPal: Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de

Leben im Denken e.V.

Možnosti dárcovství
GLS-Bank: DE46 4306 0967 1254 3002 00
PayPal: Jahrestraining@Philosophie-der-Freiheit.de

© 2021 – 2023 Jahrestraining